Leave Your Message
Industry News

Industry News

Жаңылыктар категориялары

сүрүлүүчү материалдарда минералдык була колдонууну күчөтүү

2023-10-19
Сүрүлүүчү материалдардагы арматура материалдары, негизинен, сүрүлүү азыктарына жогорку механикалык күч берет, бул аларга сүрүлүү продуктуларын өндүрүү процессинде механикалык иштетүүдө келтирилген жүктөө күчүнө, ошондой эле сокку күчүнө туруштук берүүгө мүмкүндүк берет, ал...
чоо-жайын көрүү
Автомобиль тормозунун фрикциондук материалдарын иштеп чыгуу женунде

Автомобиль тормозунун фрикциондук материалдарын иштеп чыгуу женунде

2022-11-07
Автомобилдик тормоз сүрүлүүчү материалдарынын эволюция тарыхы Автомобиль тормозунун сүрүлүүчү материалдарын иштеп чыгуу төмөнкүдөй үч этапка бөлүнөт: биринчи этап – тормоздук материалдардын өнүгүү этабы, ал негизинен барабан тормоздору; ...
чоо-жайын көрүү